Хмельницький

міськрайонний суд

                                                                                                                                         Хмельницької області

                                              29000, м. Хмельницький,

                                              вул. Театральна 54

                                              Судді Д.І. Приступі

                       

                                              Відповідача у справі:                                                           Тетері Олени Сергіївни

                                               31310 Хмельницька область,

                                              Хмельницький район,

                                              Смт. Чорний острів,

                                              пров. Вовчогорянський 5

Хмельницький обласний соціальний центр матері та дитини

      Тел. 0382 62-21-50

Позивач:                     

 Орган опіки та піклування - Красилівська районна державна адміністрація

             31000, м. Красилів, площа Незалежності 2

                                                       Тел. 4-32-68

                                                        ЗАПЕРЕЧЕННЯ

                                                           проти позову

 

Відповідач у справі просить суд звернути увагу на наступні докази, що додаються до цього заперечення та свідчать про невиконання державою в особі позивача та інших органів, уповноважених здійснювати захист прав сім`ї, дитини, та дітей-сиріт, обов’язку із забезпечення Тетері О.С. житлом – соціальним на праві користування або житлом на праві власності.

 

Відповідно до вимог ст. 25 Закону України "Про охорону дитинства" передбачено, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які до передачі під опіку чи піклування, влаштування в будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї не мали впорядкованого житла або вселення їх в приміщення, яке зберігалося за ними, неможливе, забезпечуються позачергово впорядкованим житлом за останнім місцем проживання в порядку, встановленому законодавством України.

 

Згідно п. 13 Постанови Кабінету Міністрів України "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" від 05.04.1994 року № 226 зазначено, що діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, у тому числі ті, що перебувають під опікою (піклуванням), після закінчення  перебування у державному навчально-виховному закладі, навчання у професійному навчально-виховному, вищому навчальному закладі, а також: молодь цієї категорії після проходження строкової служби в Збройних Силах України забезпечуються позачергово впорядкованим житлом.

 

Статтею 33  Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"  та пунктом 46 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, що затверджені Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 р. № 470 (далі - Правила № 470) передбачено, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, у разі відсутності в таких дітей житла мають право зараховуватися на квартирний облік та соціальний квартирний облік за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за заявою опікуна чи піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки та піклування. Після досягнення 18 років такі діти протягом місяця забезпечуються соціальним житлом до надання їм благоустроєного житлового приміщення для постійного проживання.

 

       Поняття соціального житла закріплено у статті 1 Закону України «Про соціальне житло», відповідно до якої  соціальне житло  - житло всіх форм власності (крім соціальних
гуртожитків)  із  житлового  фонду  соціального  призначення,   що
безоплатно    надається   громадянам   України,   які   потребують
соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк.

 

           Згідно із статтею 3 Закону України «Про соціальне житло» до   житла   з  житлового  фонду соціального  призначення
належать: 1) квартири  в  багатоквартирних  жилих   будинках,   садибні
(одноквартирні)  жилі будинки,  які надаються громадянам у порядку
черги на одержання соціального житла;

2) жилі приміщення у соціальних  гуртожитках,  які  надаються
громадянам на час їх перебування на соціальному квартирному обліку
за умови, що таке житло є єдиним місцем їх проживання.


           Відповідно до частин 4,5 статті 3 зазначеного Закону соціальне житло має відповідати архітектурно-планувальним, технічним  нормам  і  санітарно-гігієнічним вимогам,  установленим державними  будівельними  нормами  щодо  такого  житла,  та   бути придатним для проживання, соціальне   житло   не   підлягає   піднайму,  бронюванню, приватизації, продажу, даруванню, викупу та заставі.

       Таким чином соціальне житло повинно відповідати певним встановленим критеріям, але Тетеря О.С. не була забезпечена державою соціальним житлом.

 

       Але незважаючи на цей факт, у деяких листах, що долучені до матеріалів справи, - державні органи безпідставно посилаються у своїх відповідях про те, що нібито Тетеря О.С. забезпечена житлом на праві власності або на праві користування. Розглядаючи таку позицію органів влади слід звернути увагу на те, яке саме житло вони вважають власністю (або володінням на інших правах) Тетері О.С., яким чином це житло поступило у її володіння – зокрема слід встановити, чи це житло поступило у володіння Тетері О.С. від держави, або від інших осіб.

 

       У тому випадку якщо таке житло поступило у володіння Тетері О.С. від держави, і має статус соціального – і її ніхто не може виселити із нього, воно не може бути продано, а також якщо воно є упорядкованим і відповідає відповідним соціально-гігієнічним нормам - враховуючи наявність державних гарантій прав дітей-сиріт на соціальне житло, - то обов’язок держави слід вважати виконаним, а Тетерю О.С. слід вважати такою, що забезпечена соціальним житлом.

 

       У тому ж випадку, якщо Тетеря О.С. отримала право користування або володіння цим житлом від інших осіб, за власні кошти, при цьому відсутній договір найму житлового приміщення, а право Тетері О.С. на житло може бути скасовано власником житла або його спадкоємцями, або вона може бути виселена із цього житла у випадку його продажу іншим особам – то слід вважати, що обов’язок держави із забезпечення Тетері О.С. соціальним житлом як дитини-сироти виконаний не був, і вона до цього часу має право на отримання соціального житла або житла у власність у першочерговому порядку як дитина-сирота.

 

       Матеріали справи беззаперечно свідчать про те, що Тетері О.С. не було надано соціальне житло, або житло у власність як дитині-сироті.

 

       Враховуючи те, що Тетеря О.С. до цього часу має таке право – то державні органи не мали права відбирати у неї дітей із тих підстав, що у неї немає житла, а повинні були належним чином з`ясувати всі обставини її справи, і встановивши – що вона не має у користуванні соціального житла, тобто житла, що перебуває у державному житловому фонді та наданого їй державою – забезпечити її таким житлом та на розлучати дітей із матір`ю.

 

       Зокрема, викладений вище висновок підтверджується наступними доказами:

 

1.        Листом Цюрупинського професійного ліцею № 277 від 22.03.2010 року голові Архангельської селищної ради, відповідно до якого «адміністрація Цюрупинського професійного ліцею звертається з проханням поставити нашу ученицю з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, Тетерю О.С. на пільгову чергу для отримання соціального житла після закінчення навчального закладу».

 

2.        Листом Цюрупинського професійного ліцею № 692 від 13.07.2010 року голові Архангельської селищної ради, відповідно до якого «адміністрація Цюрупинського професійного ліцею звертається із проханням поставити нашу ученицю з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, Тетерю О.С. на пільгову чергу для отримання соціального житла після закінчення навчального закладу.

 

 

3.        Листом Архангельскої селищної ради  від 13.12.2010 року № 477/2-17, відповідно до якого «Архангельска селищна рада повідомляє, що на території селищної ради проживає учениця Цюрупинського професійного ліцею Тетеря Олена Сергіївна, 05.03.1993 року народження, яка позбавлена батьківського піклування. Високопільська селищна рада за якою закріплена Тетеря Олена Сергіївна не забезпечила неповнолітню житлом. На даний час Тетеря Олена разом із своєю малолітньою донькою проживає в Архангельській дільничій лікарні під наглядом головного лікаря, педіатра Жук Тамари Михайлівни, медичних працівників та опікунської ради при виконавчому комітеті Архангельської селищної ради. Рідні відмовилися прийняти дівчину до себе, а Архангельська селищна рада не має права за кошти місцевого бюджету забезпечити її безкоштовним житлом. Тому за власні кошти Тетерею Оленою придбано двокімнатну квартиру в одноповерховому будинку за адресою: смт. Архангельське, вул. Леніна 46 кв. 4. Розрахунок за придбане житло за браком коштів в повній мірі не проведено, документальне оформлення купівлі-продажу квартири не здійснено…Олену та її доньку зареєстровано в придбаній квартирі, забрано та подано до Високопільського УПСЗН пакет документів для оформлення державних допомог…»

 

4.        Згідно із ордером № 10 на право проживання в жилом доме ВПУ № 24 № 49 № 5 Заболотная Вера Трофимовна получила право проживання в жилом доме № 49 по ул. Ленина в с. Архангельское.

 

 

5.        Відповідно до свідоцтва про право власності на житло від 18 квітня 1994 року квартира № 4 за адресою смт. Архангельське, вул.. Леніна 49 належить на праві сумісної власності громадянам Заболотній В.Т., Лепському О.А., Лепській Н.О., Лепському Р.О.

 

6.        Відповідно до відповіді Великоолександрівської міжрайонної прокуратури від 15.11.2013 року «встановлено, що Тетеря О.С, 15.09.2010 року була зареєстрована за адресою вул.. Леніна 49 кв. 4 в смт. Архангельське на підставі дозволу співвласників зазначеної квартири – Заболотньої В.Т., Лепського Р.О. та Лепської Н.О….Квартира за адресою смт. Архангельське вул.. Леніна 49 кв. 4 належить чотирьом співвласникам – Заболотній В.Т., Лепському Р.О., Лепській Н.О. та Лепському О.А., який помер.

 

 

7.        Відповідно до відповіді Великоолександрівської міжрайонної прокуратури від 15.11.2013 року «встановлено, що Тетеря О.С. перебувала на позачерговому обліку для отримання житла при виконкомі Високопільської селищної ради як дитина, позбавлена батьківського піклування, проте соціального житла їй надано не було у зв’язку із його відсутністю на території Високопільського району.»

 

8.        Не зважаючи на очевидний факт, що Тетеря О.С. не забезпечена соціальним житлом, служба у справах дітей Високопільської РДА листом від 29.10.2013 року надала відповідь про те, що «громадянка Тетеря О.С. є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та згідно чинного законодавства забезпечена на праві користування житловим будинком в смт. Архангельське Високопільського району Херсонської області.

 

9.        Відповідно до акту громадського обстеження умов проживання у помешканні за адресою смт. Архангельське, вул. Леніна 49 кв. 4, складеного представником ГО «Батьківський комітет України» Толстіхіним С.П. та представником ГО «Суспільний правозахист» Денисовим О.С.:

 

«приміщення за адресою смт. Архангельське, вул. Леніна 49, кВ. 4, у якому зареєстрована Тетеря О.С. не пристосовано до проживання, а саме:

-          У приміщенні відсутнє водопостачання;

-          У приміщенні відсутня каналізація;

-          На прилеглій до будинку території відсутній туалет;

-          Найближчий колодязь із водою розташований на відстані 70 метрів від будинку і належить сусідньому власнику

-          У приміщенні відсутні будь-які меблі, кухонне та інше приладдя, приміщення повністю пусте;

-          У приміщенні пічне опалення, запас дров відсутній.»

 

Таким чином викладене свідчить про те, що Тетері О.С. не було надано соціального житла – відповідно державні органи не виконали своїх обов’язків, передбачених  статтею 33  Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" – отже відібрання дітей здійснено безпідставно.

 

На підставі викладеного,

 

                                        ПРОШУ:

  У ЗАДОВОЛЕННІ ПОЗОВУ ПРО ВІДІБРАННЯ ДІТЕЙ ВІД ТЕТЕРІ О.С. ВІДМОВИТИ.

 

Додатки:

-            Копія листа  № 277 від 22.03.2010 року;

-            Копія листа № 692 від 13.07.2010 року;

-            Копія листа № 477/2-17 від 13.12.2010 року;

-            Копія ордеру № 10;

-            Копія свідоцтва про право власності на житло;

-            Копія листа від 15.11.2013 року;

-            Копія акту громадського обстеження житла.

 

     Представник Тетері О.С.

   Толстіхін С.П.                                                           _