ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ МЭР ЗОЛОЧЕВА ПРИЗНАЛ ФАКТ ОТСУТСТВИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ СВЯЩЕННИКОМ УПЦ

 

После получения международных запросов НПО «Public Advocacy» мэр г. Золочева признал, что у него нет претензий к священнослужителю УПЦ прот. Максиму Йоенко. Такой вывод следует из ответа мэра на вопрос НПО о том, имеют ли место какие-либо препятствия для совершения религиозных обрядов на территории земельного участка и в строениях, находящихся на частной территории, принадлежащей семье священнослужителя.

 

Для того чтобы мэр г. Золочева, как руководитель органа местного самоуправления, осознал, что совершаемые им действия являются нарушением норм как законодательства Украины, так и норм международного права, в нашем запросе было отмечено следующее:

 

«У відповіді (на наш запрос) прошу висловити Ваше відношення до норм чинного законодавства України, зокрема статті 21 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», яка встановлює, що богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії безперешкодно проводяться в культових будівлях і на прилеглій території, у місцях паломництва, установах релігійних організацій, на кладовищах, в місцях окремих поховань і крематоріях, квартирах і будинках громадян, а також в установах, організаціях і на підприємствах за ініціативою їх трудових колективів і згодою адміністрації.

            Частиною 2 статті 4 того ж Закону передбачено, що будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, встановлення прямих чи непрямих переваг громадян залежно від їх ставлення до релігії, так само як і розпалювання пов'язаних з цим ворожнечі й ненависті чи ображання почуттів громадян, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.

          Українська Православна Церква є релігійною конфесією із повним обсягом прав, передбачених чинним законодавством України, а її канонічний або організаційний зв'язок із Московським Патріархатом не є забороненим і не утворює правопорушення.

            Разом із тим, поширення висловлювань, які містять упереджене ставлення до вірян цієї конфесії і є фактичною «мовою ворожнечі» створюють підгрунтя для злочинів ненависті, які є неприпустимими у  цивілізованому суспільстві.

      Особлива відповідальність покладається на представників органів державної влади та місцевого самоврядування, які повинні забезпечувати права людини на своїй території та гарантувати вільне дотримання свобод та неупереджене ставлення до всіх осіб незалежно від їх віросповідання або поглядів…

    Враховуючи викладене, прошу Вас повідомити, які норми права порушують представники релігійної громади Української Православної Церкви, здійснюючи релігійні обряди у власному приватному приміщенні, або інших спорудах, які хоча і спеціально не пристосовані для здійснення богослужінь, але можуть використовуватись будь-якими особами вільно без перешкод?

        Просимо також висвітлити відповідь щодо встановлення камер відеоспостереження, спрямованих на будинок приватної особи та вказати хто і з якою метою та на якій підстави здійснив такі дії. При цьому прошу врахувати, що стаття  32 Конституції України встановлює, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

        Окремо просимо пояснити яким чином проведення обговорення питання доцільності будівництва церкви у м. Золочів безпосередньо перед приватним будинком за адресою м. Золочів, вул. І. Труша сприяє виконанню міжнародних зобов`язань України щодо дотримання прав людини, у тому числі на повагу до її приватного життя та свободи віросповідання, а також щодо зобовязання забезпечити профілактику випадків розпалювання релігійної ворожнечі та недопущення нетерпимості до осіб за їх релігійні, політичні або інші переконання.

….

        Враховуючи те, що за повідомленнями, що містяться у ЗМІ, за участю органу місцевого самоврядування були проведені збори – «віче», на яких було розповсюджено висловлювання та заклики, які містять ознаки «мови ворожнечі», наслідком чого стало самоправне знищення майна особи, для подання детального звіту з викладених питань до уваги 45 регулярної сесії Ради із прав людини ООН, відповідно до Закону України «Про інформацію», Закону України «Про доступ до публічної інформації»,

прошу:

1.     Письмово повідомити чи існують будь-які перешкоди для здійснення релігійних обрядів у приватному будинку та на території земельної ділянки за адресою м. Золочів, вул. І. Труша 9?

2.     Чи мають право віряни Української Православної Церкви (Московського патріархату) збиратись вільно та здійснювати богослужіння на території, зазначеній в пункті 1 цього звернення та у м. Золочів у громадських місцях та на приватній території, як це передбачено  чинним законодавством України?

3.     Письмово повідомити, які заходи вжили органи місцевого самоврядування м. Золочів за для забезпечення прав вірян УПЦ (Московського патріархату) на безперешкодне проведення ними релігійних обрядів у зручному для них місці – зокрема – шляхом виділення їм земельних ділянок або приміщень із метою задоволення їх релігійних потреб?

4.     Надати відомості про кількість та адреси культових споруд УПЦ (Московського патріархату), які знаходяться в м. Золочів та у яких можуть вільно здійснюватись релігійні обряди цієї конфесії.

5.     Надати відомості про кількість та адреси культових споруд інших релігійних конфесій (РКЦ, УГКЦ, ПЦУ, УПЦ КП), які знаходяться в м. Золочів та у яких можуть вільно здійснюватись релігійні обряди цих конфесій.

6.     Надати стенограми обговорень, протоколи засідань міської ради м. Золочів, на яких розглядались питання, що стосуються релігійних організації та вірян УПЦ, конфесії УПЦ МП, а також питання будівництва церкви та огорожі за адресою м. Золочів, вул. І. Труша 9.

7.     Надати інформацію щодо подання Золочівською міською радою позовів про демонтаж огорожі або інших споруд у обставинах, аналогічних справі домогосподарства за адресою м. Золочів, вул. І. Труша 9, із метою виключення твердження про упереджене та дискримінаційне ставлення Золочівської міської ради та вибіркового використання права на усунення порушень містобудівного законодавства шляхом вимоги знесення незаконно побудованих споруд. Прошу вказати кількість таких позовів та номери судових проваджень.

Таким образом, поставленные выше вопросы были направлены на достижение как юридической, так и «воспитательной» целей, с тем, чтобы чиновник рассмотрел, пусть и под международным давлением, - конкретные юридические аспекты своего поведения через призму прежде всего возможной личной ответственности, а таже вреда для государственного управления и международного имиджа Украины от дискриминационных действий по отношению к верующим.

 

И даже несмотря на то, что в нарушение законодательства Украины мэрией г. Золочев не было предоставлено полных ответов на поставленные вопросы, текст ответа свидетельствует о том, что мэр г. Золочева не смог найти ни единой юридической проблемы или препятствия к осуществлению священнослужителем УПЦ Богослужений на собственной территории. И это понятно, так как законодательство Украины предоставляет любому человеку неотъемлемое право совершать любые религиозные обряды в своих домовладениях, независимо от мнения и несогласия с такими действиями со стороны третьих лиц, даже если ими являются государственные служащие или радикальные элементы.

 

Также мэр Золочева, как мы считаем, положительно оценил наши аргументы о уголовной ответственности за вмешательство в частную жизнь священнослужителя путем установки камер видеонаблюдения и фиксации на них обстоятельств частной жизни его семьи. Мэр Золочева по вполне понятным причинам отказался от своей причастности к установке камер видеонаблюдения и сообщил, что он не имеет к этому факту никакого отношения. Мы понимаем, что он "сделал вид" что не понял вопрос о видеокамерах, от ответил что имеет факт установки видеокамер самим священнослужителем, однако вопрос был задан о других камерах, которые, по имеющейся у нас информации были установлены по инициативе мэрии, однако в нарушение норм действующего заокнодательства Украины, и как мы предполагаем, - сам факт видеонаблюдения за частной территорией является основанием для уголовной ответственности лиц, который их установили.

 

Вместе с тем, мы позитивно оцениваем тот факт, что после получения мэрией г. Золочева международных запросов мы не зафиксировали ни одного нового факта нарушений прав верующих УПЦ со стороны лиц и организаций, получивших такие запросы.

 

В то же время имели место другие эпизоды дискриминирующего поведения со стороны некоторых местных депутатов, а также факт расторжения договора аренды помещения магазина. Эти факты требуют дальнейшей проверки на предмет наличия дискриминационных мотивов в таких действиях.

 

Все перечисленное вцелом свидетельствует о эффективности работы по делам о нарушениях прав человека международными запросами с опорой на компетенцию Совета по правам человека ООН, а также процедуры Универсального периодического обзора ООН, которые позволяют оценивать государственную политику в сфере защиты прав человека комплексно, и в особенности – через призму действий государственных служащих, органов государственной власти и самоуправления.

 

Такие запросы, с соответствующим обоснованием, мы адресуем должностным лицам органов государственной власти, и конкретным должностным лицам, в действиях которых есть факты дискриминации или иных нарушений прав человека, представляющих особенную общественную значимость. Направляемые запросы как правило содержат как разъяснительную часть, объясняющую чиновникам факт неправомерности их поведения, так и требование дать ответы и предоставить документы, обосновывающие их позицию в той или иной ситуации. Такая линия взаимодействия гражданского общества и органов власти полностью соответствует и поощряется международным правом как юридически обязывающий диалог гражданского общества, правозащитных организаций и органов власти под контролем международных организаций, что является просто необходимым в делах, где нарушения прав становятся частью государственной политики.

 

Надеемся, что в Золочеве не будут повторятся факты нарушений прав верующих и дискриминационное поведение государственных служащих более не будет иметь места.

 

Со своей стороны НПО “Public Advocacy” продолжит процедуру истребования документации от органов государственной власти и местного самоуправления по делу о нарушениях прав верующих в г. Золочев. В настоящее время мы ожидаем ответа на поставленные вопросы от главы Львовской областной государственной администрации.