ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ


Συνέντευξη με τον επικεφαλής της ΜΚΟ Public Advocacy (www.protiktor.com), συντονιστή τουδικτύου της προστασίας δικαιωμάτων Public Advocacy Network(www.publicadvocacynetwork.org), Ντενίσοβ Ο.ΣΛεπτομερέστερα...