ПРЕДСТАВНИКИ НГО PUBLIC ADVOCACY ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У НАРАДІ ГРУПИ ЕКСПЕРТІВ МЕХАНІЗМУ ООН ПО ПРАВУ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК

 

Друга сесія членів Експертного механізму Ради з прав людини ООН по праву на сталий розвиток відбулася 11-12.11.2020 року в онлайн форматі. Обговорення стосувалося методичних питань просування концепції права на розвиток. В контексті правозахисної діяльності НГО право на розвиток дозволяє розглянути правопорушення, в тому числі в релігійній сфері в проекції юридичної конструкції права на розвиток.

 

Право на розвиток поки не набуло обов'язкової юридичної сили, в зв'язку з цим робота Експертної механізму представляє собою приклад лобіювання цієї правової концепції різними акторами на міжнародному рівні і від того, яким конкретним змістом буде наповнене це право - залежить сфера його впливу на конкретні суспільно-правові відносини. У зв'язку з цим для громадянського суспільства важливо спостерігати як за ризиками просування цієї концепції так і за можливими перспективами даного механізму для правозахисної роботи. При цьому присутність на засіданнях групи чиновників ООН високого рівня дозволяє підняти прямо або опосередковано практичні питання правового захисту в конкретних країнах в прив'язці до права на розвиток.

 

Декларація про право на розвиток була затверджена резолюцією 41/128 Генеральної Асамблеї від 4 грудня 1986 року. Відповідно до статті 1 Декларації про право на розвиток, «Право на розвиток є невід'ємним правом людини, в силу якого кожна людина і всі народи мають право брати участь в такому економічному, соціальному, культурному та політичному розвитку, при якому можуть бути повністю здійснені всі права людини і основні свободи, а також сприяти йому і користуватися його благами. Право людини на розвиток передбачає також здійснення у повному обсязі права народів на самовизначення, яке включає згідно з відповідними положеннями обох Міжнародних пактів про права людини здійснення їх невід'ємного права на повний суверенітет над усіма своїми природними багатствами і ресурсами. »

 

Відповідно до пункту 20 Резолюції РПЛ ООН від 27 вересня 2019 року, розширила мандат Робочої груп Експертної механізму, РПЛ ООН ухвалив:

 

а) продовжувати вживати заходів до того, щоб його порядок денний сприяв сталому розвитку і досягненню Цілей що залишаються в області розвитку, проголошених в Декларації тисячоліття, а також Цілей в галузі сталого розвитку, і в зв'язку з цим домагатися того, щоб право на розвиток, закріплене в пунктах 5 і 10 Віденської декларації та Програми дій, зайняло своє місце на тому ж рівні і в тому ж ряду, що і всі інші права людини і основні свободи;

 

b) схвалити рекомендації Робочої групи по праву на розвиток, прийняті на її двадцятій сессіі12;

 

c) що Робоча група буде брати до уваги всі резолюції про право на розвиток, зокрема резолюції Ради з прав людини 9/3, 36/9 від 28 вересня 2017 року і 39/9;

 

 d) що Робоча група запропонує Спеціальному доповідачу з питання про право на розвиток, в консультації з державами-членами, представити свої міркування про діяльність Робочої групи та відповідних пунктах її порядку денного на її двадцять першій сесії;

 

e) що Голова-доповідач Робочої групи представить на її двадцять першій сесії проект має обов'язкову юридичну силу документа на основі обговорень, що відбулися в ході двадцятої сесії Робочої групи, і довідкових матеріалів з попередніх сесій Робочої групи, який буде служити основою для предметних переговорів по проекту що має обов'язкову юридичну силу документа;

 

f) що Голова-доповідач Робочої групи проведе подальші консультації з усіма державами-членами, міжнародними організаціями, Спеціальним доповідачем з питання про право на розвиток, Управлінням Верховного комісара, установами, регіональними економічними комісіями та іншими відповідними організаціями Організації Об'єднаних Націй з питання про розробку проекту що має обов'язкову юридичну силу документа з урахуванням обговорень, що відбулися на двадцятій сесії Робочої групи, і виступів запрошених на неї експертів; 

 

g) що Робоча група на її двадцять першій сесії приступить до розробки проекту має обов'язкову юридичну силу документа про право на розвиток на основі проекту, підготовленого Головою-доповідачем у рамках колективної взаємодії.