ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η ΜΚΟ “Κοινωνική προστασία δικαιωμάτων” είναι μία μη-κυβερνητική οργάνωση, η οποία λειτουργεί ως σύμβουλος του Συμβουλίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Οικονομικά και τα Κοινωνικά θέματα. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο προστασίας δικαιωμάτων μέσω του συνδέσμου των μη-κυβερνητικών οργανώσεων, των συνηγόρων του πολίτη, των δικηγόρων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων από όλο τον κόσμο, το οποίο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της θρησκευτικής ελευθερίας, την προστασία των δικαιωμάτων των χριστιανικών κοινοτήτων, καθώς και στην προώθηση των θεμελιωδών χριστιανικών αξίων εν γένει.
Το γεγονός ότι η οργάνωσή μας κατέχει τη θέση του συμβούλου του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ συντελεί στην αφοσίωσή μας στο έργο της προστασίας και την ενίσχυση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουμε ενεργά στις δραστηριότητες του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα χρησιμοποιώντας όλο το φάσμα των εργαλείων και των μέσων του ΟΗΕ.
Δραστηριοποιούμαστε επίσης σε άλλα στρατηγικά διεθνή πεδία που σχετίζονται με την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και προβάλλουν το δίκαιο ως βασικότερη αξία σε όλο τον κόσμο. Στα πλαίσια της συνεργασίας με τους οργανισμούς όπως τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, την Ευρωβουλή και το Συμβούλιο της Ευρώπης καταλαμβάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να δίνεται η δέουσα προσοχή στα δικαιώματα και τα ενδιαφέροντα των θρησκευτικών κοινοτήτων, τα οποία πρέπει να διαμορφώνουν την πολιτική της λήψης αποφάσεων στον κόσμο.
Τι κάνουμε
Συνειδητοποιώντας τη σημασία της καθολικότητας και της λήψης αποφάσεων από κοινού για την επίτευξη του κοινού καλού σε όλο τον κόσμο η ΜΚΟ «Κοινωνική προστασία δικαιωμάτων» βασίζεται στις αρχές του δικτύου προστασίας δικαιωμάτων. Χάρη στην εμπειρία μας και των γνώσεων που κατέχουμε στο νομικό κλάδο ελέγχουμε την τήρηση των δικαιωμάτων των χριστιανικών κοινοτήτων τόσο στην ΕΕ, όσο και σε άλλες περιοχές του κόσμου.
Οι πραγματογνώμονές μας παρέχουν συμβουλευτικές γνωμοδοτήσεις, ετοιμάζουν και καταθέτουν τα αιτήματα, τις επιστολές παραπόνων και τις αναφορές με αντικείμενο την παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στον ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους διεθνείς οργανισμούς και φορείς προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης τόσο των θρησκευτικών οργανισμών, όσο και του εκάστοτε πιστού.
Το πλεονέκτημα της ΜΚΟ «Κοινωνική προστασία δικαιωμάτων» είναι η δυνατότητά της να προστατεύει και να προωθεί τα δικαιώματα στο εθνικό επίπεδο μέσω της δραστηριοποίησής της σε διεθνείς οργανισμούς προστασίας δικαιωμάτων και την προβολή αυτών των ζητημάτων στα ΜΜΕ.
Προκειμένου να ελκύσουμε την προσοχή της κοινωνίας στα περιστατικά της παραβίασης των δικαιωμάτων των πιστών συμπεριλαμβανομένης της προσβολής της ελευθερίας στην ομολογία πίστεως και την υποστήριξη των χριστιανικών αξιών συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους οργανισμούς το καταστατικό των οποίων περιλαμβάνει την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την συμβολή στη σταθερότητα και την ειρήνη παγκοσμίως.
Καταθέτοντας τόσο προφορικές όσο και γραπτές αιτήσεις και υλοποιώντας δράσεις με τον ΟΑΣΕ, τον ΟΗΕ, την Ευρωβουλή κ.ά. προσπαθούμε να αλλάξουμε την κατάσταση προς το καλύτερο εκεί όπου απειλούνται οι θεμελιώδεις χριστιανικές αξίες και η θρησκευτική ελευθερία.