ПРАВОЗАХИСНА ОРГАНІЗАЦІЯ "PUBLIC ADVOCACY" ПРОДОВЖУЄ АДВОКАЦІЮ ПРАВ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ЯК БІЖЕНЦІ ТА У РЕЖИМІ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ

 

Ми пропонуємо усім бажаючим громадянам України доповнити наш лист та доповнити повістку адвокації, додавши у довільній формі питання та проблеми, що стосуються положення українських біженців в країнах ЄС та які потребують врегулювання на рівні ЄС - для цього напишіть в довільній формі Ваші пропозиції у контактній формі в кінці цієї публікації:

 

Мета дії: Формування правової позиції, первинне звернення - Адвокація в інтересах українських громадян, які отримали тимчасовий захист в країнах ЄС шляхом інформування Європейського парламенту, органів ЄС, комісій та агенцій із метою покращення правового регулювання становища біженців із України в країнах ЄС, а також шляхом інших заходів правового захисту, які передбачені законодавством Євросоюзу.

 

Адресати дії:

European Union Agency for Asylum (EUAA)

EU Agency for Fundamental Rights (FRA)

EU Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA)

European Parliament

Council of Europe

 

Документ підготовлений відповідно до: Council Implementing Decision (EU) 2022/382 of 4 March 2022 establishing the existence of a mass influx of displaced persons from Ukraine within the meaning of Article 5 of Directive 2001/55/EC.

Правозахисна організація із консультативним статусом при Економічній та Соціальній Раді ООН “Public Advocacy” підготувала відкритий лист до органів Європейського Союзу щодо правового положення біженців із України та їх проблем, які потребують вирішення на рівні законодавства ЄС. Це звернення є першим кроком щодо адвокації прав українців - нових мешканців Європейського Союзу, які скористались пропозицією країн ЄС щодо тимчасового захисту від війни.

 

Зокрема, у зверненні зазначається:

 

“З початком військового конфлікту в Україні Європейський Союз надав громадянам України статус тимчасового захисту, яким вже скористалися мільйони людей.

 

Така кількість переміщених осіб, безсумнівно, потребує зусиль з інтеграції цього населення до країн, що приймають, що, зокрема, має включати підвищення обізнаності нових мешканців ЄС про їхні права.

 

Слід зазначити, що незважаючи на значний розмір допомоги, - особи, які звернулися до держав ЄС за тимчасовим захистом потребують захисту своїх прав як під час взаємодії з державними органами країн ЄС, так і під час розв'язання багатьох побутових питань у незнайомій країні. 

 

На наш погляд, існують проблеми, які потребують вирішення і законодавчого врегулювання на рівні ЄС з метою забезпечення виконання демократичних стандартів у сфері захисту прав людини стосовно осіб, які прибувають з України. Зокрема:

 

1.Люди, які прибувають з України, мають доступ до базової інформації про порядок оформлення статусу тимчасового захисту, проте вони не мають інформації про можливості вирішення спірних правових ситуацій та юридичних проблем у такому самому обсязі, як інші жителі Європейського Союзу.

 

На наш погляд, необхідно включити в інформаційні ресурси щодо допомоги біженцям з України зрозумілі роз'яснення щодо права звернення за захистом своїх прав до омбудсменів загальноєвропейського та національного рівнів, щодо можливостей використання інструментів вирішення спорів та правової допомоги SOLVIT, European Customer Center, Your Europe Advice services, FIN-Net.

 

2.Необхідно усунути дискримінаційні відмінності в обсягах прав для осіб, які скористалися тимчасовим захистом. Так, проблема визнання водійських прав, виданих в Україні, була успішно вирішена на рівні ЄС, однак, наприклад, у Німеччині зберігається обов'язок реєстрації таких транспортних засобів після закінчення 1 року з моменту прибуття в країну з виконанням процедури митного очищення транспортного засобу. В інших країнах ЄС такої норми немає.

 

3.Слід зазначити, що багато країн Євросоюзу акцентують свої зусилля на тому, щоб люди, які прибувають з України, якнайшвидше уклали трудові контракти і припинили отримувати соціальну допомогу від держави, яка їх прийняла. У такий спосіб заощаджуються бюджетні кошти і стимулюється ринок праці.

 

Однак при цьому має бути дотримано право на працю в аспекті його свободи та відсутності примусу до роботи не за фахом, а також мають враховуватися обмеження за станом здоров'я людей, які прибувають в країни ЄС та не можуть підтвердити європейськими документами існуючі у них обмеження на працю.

 

У таких ситуаціях примус осіб до праці, яка є для них небезпечною, або яка суперечить їх вільному усвідомленому вибору відповідно до наявних у неї кваліфікаційних можливостей - суперечить правовим стандартам свободи людини. Розуміючи необхідність інтеграції, тим не менше, особа повинна мати можливість отримувати базовий прожитковий мінімум без примусу до виконання роботи, на яку вона вільно не погоджується.

 

Перелічені питання, на наш погляд, потребують додаткового врегулювання на рівні ЄС.”

 

Адвокація в інтересах українських громадян, які отримали тимчасовий захист в країнах ЄС буде продовжена у подальшому шляхом інформування Європейського парламенту, органів ЄС, комісій та агенцій із метою покращення правового регулювання становища біженців із України в країнах ЄС, а також шляхом інших заходів правового захисту, які передбачені законодавством Євросоюзу.

 

 

Ми пропонуємо усім бажаючим громадянам України доповнити наш лист та доповнити повістку адвокації, додавши у довільній формі питання та проблеми, що стосуються положення українських біженців в країнах ЄС та які потребують врегулювання на рівні ЄС - для цього напишіть в довільній формі Ваші пропозиції у контактній формі нижче:

 

Також зверніть увагу на можливості безкоштовного правового захисту у проектах державних структур ЄС (детальніше за посиланням).

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.